Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy wsparcia

Czcionka:

Formy terapii

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy realizowane są zajęcia terapeutyczne w formie treningów. W zależności od potrzeb uczestników organizowane są następujące treningi:

I.Trening funkcjonowania w codziennym życiu obejmuje:

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny- uczestnicy doskonalą  lub  uczą się samodzielnego dbania o wygląd zewnętrzny, estetycznego ubierania. Praca indywidualna i grupowa; metody praktyczne-ćwiczebne. Nabycie, doskonalenie umiejętności: wyrabianie nawyków higienicznych, dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku, samodzielnego prania ręcznego, obsługi sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej bielizny,  kontrola swojego wyglądu przed lustrem, schludny wygląd, regularne czyszczenie obuwia i dbanie o własną odzież, regularna zmiana bielizny osobistej,
 • trening nauki higieny- uczestnicy doskonalą  lub  uczą się samodzielnego dbania o higienę, kształtowanie umiejętności załatwiania potrzeb fizjologicznych.  Doskonalenie umiejętności dbania  o porządek i estetykę korzystania z sanitariatów. Nabycie, doskonalenie umiejętności: dbania o higienę osobistą całego ciała, korzystanie z przyborów toaletowych oraz różnych kosmetyków np.: dezodorantów, kremów, balsamów itp., posiadanie nawyków higienicznych, zwłaszcza mycie rąk (po wyjściu z toalety, po powrocie do domu, przyjściu z ulicy, przed posiłkami), używanie chusteczek do nosa,  higiena jamy ustnej, pielęgnacja paznokci (obcinanie paznokci obu rąk), posługiwanie się pilnikiem do paznokci, higiena podczas miesiączki, golenie się, pielęgnacja włosów (mycie, suszenie, układanie włosów), przestrzeganie zasady nie korzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób,
 • trening kulinarny- doskonalenie umiejętności planowania posiłków, poznania zasad prawidłowego przechowywania żywności, korzystania z przepisów kulinarnych, obsługi sprzętu AGD dbałość o estetykę podczas jedzenia, dekorowanie stołu na co dzień i od święta, posługiwanie się sztućcami, odnoszenie po sobie naczyń, itp. estetyczne przygotowanie i spożywanie posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, nauka przygotowywania potraw, dobór artykułów spożywczych, zasady zdrowego odżywiania się,
 • trening umiejętności praktycznych-opiera się na nabywaniu bądź poprawie umiejętności określania pór roku, pór dnia i innych okresów czasowych poprzez znajomość posługiwania się kalendarzem i zegarem, obserwację pogody, sposoby zapamiętywania spraw do załatwienia, ćwiczenie koncentracji i umiejętności załatwiania podstawowych spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem, doskonalenie bądź poprawa wykonywania czynności dnia codziennego. Uczestnicy doskonalą umiejętność dbania  o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywają.
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi- uczestnicy uczą się racjonalnego gospodarowania własnym budżetem, robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia, orientacji w cenach i dokonywania obliczeń. Poznawanie wartości pieniądza, rozróżnianie nominałów pieniądza, umiejętność robienia samodzielnych  zakupów, przygotowywanie listy potrzebnych artykułów. Racjonalność w wydatkowaniu pieniędzy.

II.Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury- uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętność nawiązywania kontaktów, podtrzymania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności, uczą się odpowiedzialności, współpracy, rozwiązywania trudnych spraw międzyludzkich, zasad partnerstwa, są aktywizowani zawodowo; kształcą umiejętności współpracy  i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, wzajemności i solidarności. Wpajanie nawyku używania form grzecznościowych. Kreowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi oraz otoczeniem. Umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialność, partnerstwo, rozwiązywanie problemów. Prawidłowa komunikacja interpersonalna, stosowne zachowanie w miejscach publicznych.

II.a. Trening umiejętności komunikacyjnychw tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

III.Trening umiejętności społecznych, w tym:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowanie nawyków celowej aktywności;
 • trening zachowań społecznych.

IV.Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych- uczestnicy poznają różnorodne formy: kino, teatr, wycieczki i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne, spotkania w ramach różnych kół zainteresowania, zajęcia muzyczne, taniec, spotkania integracyjne, zabawy, dyskoteki, zawody sportowe, występy artystyczne, biblioterapia;

        Wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form:

-biblioterapia,

-świetlicowe gry towarzyskie,

-spacery,

-wycieczki rowerowe,

-szukanie własnego hobby

Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu  wolnego jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych,  sportowych, itp. Rozwijanie zainteresowań literaturą, kształtowanie umiejętności zachowania się w bibliotece, nauka czytania i wyszukiwania pozycji książkowych zgodnie z zainteresowaniami, pobudzanie zainteresowań.

V.Poradnictwo psychologiczne; prowadzi  psycholog- udzielanie porady psychologicznej zarówno dla uczestnika jak i rodzica (opiekuna) osoby niepełnosprawnej. Udzielanie wsparcia w podejmowaniu decyzji i w sytuacjach kryzysowych, wzmacniania poczucia wartości podnoszenia wiary we własne siły i możliwości. Wspierania w dążeniu do samodzielności.

VI.Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych- pracownicy zespołu aktywizująco- wspierającego udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych uczestnikom wymagającym takiej pomocy. Zajęcia praktyczne poza siedzibą ŚDS- forma wyjazdowa polegająca na tym, że uczestnicy wspierani przez terapeutę załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z urzędnikami (możliwość skorzystania z zasiłków celowych, możliwość dofinansowania ze środków PFRON  wg indywidualnych potrzeb, poszukiwanie pracy).

VII.Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia- pielęgniarka zatrudniona w Domu, a także pracownicy zespołu aktywizująco- wspierającego pomagają uczestnikom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianiu  i pilnowaniu terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, pomoc w przyjmowaniu leków itp. Trening aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym, trening radzenia sobie z objawami choroby.

VIII.Niezbędna opieka w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej- pracownicy ŚDS zapewniają niezbędną opiekę wszystkim uczestnikom w czasie pobytu  w Domu oraz w czasie dowozu samochodem (busem), a także podczas wyjazdów np. wycieczek. Monitorowanie stanu psychofizycznego uczestników podczas zajęć w Domu i w czasie wyjazdów. Sprawowanie doraźnej opieki i nadzoru przez personel Domu.

IX.Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację- terapeuta (fizjoterapeuta) prowadzi zajęcia z zakresu wybranych elementów rehabilitacji fizycznej na sali gimnastycznej. Ponadto w Domu odbywają się gry zespołowe, siatkówka, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki. Uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych (zawody pływackie, spartakiada, rajd rowerowy), wycieczkach turystyczno-krajoznawczych Ponadto uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych, plenerach plastycznych, wycieczkach rowerowych po okolicy, turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscach np. nad morzem, w górach. Często w okresie letnim urządzany jest grill. Uczestnicy często wychodzą na spacery po najbliższej okolicy.

X.Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy- terapia zajęciowa w dostępnych pracowniach (plastycznej, kulinarnej, rękodzieła, komputerowej, stolarsko-witrażowej) przygotowuje do uczestnictwa w innych formach aktywizacji min. WTZ lub podjęcia zatrudnienia na wolnym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Zajęcia ogrodnicze, utrzymanie roślin w ogrodzie w dobrej kulturze, obsługa kosiarek ogrodowych.

Wszystkie treningi w zależności od potrzeb i konkretnych ich rodzajów są prowadzone indywidualnie lub w małych grupach.

Terapię grupową i indywidualną prowadzimy realizując różne jej formy:

 • Terapia zajęciowa  – odbywa się w  pracowniach opisanych w zakładce „Pracownie”.
 • Ergoterapia – to  praca na rzecz  ŚDS, sprzątanie, prace porządkowe wokół budynku itp.
 • Arteterapia – wyjazdy do kina i do muzeów, teatru, na wystawy, do galerii. 
 • Teatroterapia – w ramach zajęć działa Kółko Teatralne.
 • Sport – udział w zawodach sportowych – tenis stołowy, siatkówka, coroczna spartakiada,  zawody pływackie, gra w bilard.
 • Spotkania integracyjne – organizowane są zabawy taneczne oraz imprezy okolicznościowe takie jak: urodziny, andrzejki, ostatki, bale karnawałowe, ognisko.

 

Zegar

Kalendarium

Listopad 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny